Rømåsen kaller!

Velkommen til Rømåsen Vel!

Her finner du informasjon om Rømåsen Vel og området rundt Rømåssetra på Sjusjøen.


 

Klikk her for flere bilder...


Rømåsen Vel på Facebook!

Flere og flere medlemmer benytter daglig Facebook for å oppdatere seg på siste nytt om venner og kjente.
Rømåsen Vel har derfor opprettet en egen Facebook side der vi raskere og hyppigere kan legge ut siste nytt om det som rører seg på fjellet.
Klikk her eller på Facebook symbolet øverst på siden for å gå inn og se hva vi beretter! Lik siden, eller lagre den blandt dine favoritter for enkelt å bli varslet om nye saker eller å finne igjen siden.

29. desember 2014


World Cup sesongstart i skiskyting i Natrudstilen!

Hei, har du lyst til å være med som frivillig funksjonær under årets sessongstart i skiskyting. Send en e-post til Rømåsen Vel på svsather@gmail.com så samordner vi deltagelsen fra medlemmene i Velet. Rømåsen Vel mottar betaling for din innsats under konkurransen. Penger som kommer godt med i forbindelse med vedlikehold av stier, klopping på myrer, krakker i turområdet, merking av stier, osv. Tiltak som kommer fellesskapet tilgode.

Allerede tirsdag 28 oktober kl 19:00 er det kick-off for de frivillige i Natrustilen der blir det informasjon om arrangementet, fordeling av oppgaver, opplæring og utdeling av funksjonærplagg. For de som ikke har anledning til å møte opp på kick-off må jakke størrelse oppgis sammen med påmelding til Velet.

Under arrangementsdagene vil funksjonærene få mat og drikke. Benytt sjansen til å se sessongåpningen ringside og bidra med penger til velet. Oppmøte kl 08:00 begge dager (15 og 16 november 2014) og forventer å være ferdig før kl 16:00.

12. oktober 2014


Referat - Årsmøte 2014 og medlemsmøte 21. juni 2014

Lørdag 21. juni ble det avholdt årsmøte for Rømåsen Vel på Sjusjøen Kafé, Natrudstilen.
I tillegg ble det avholdt medlemsmøte med diverse saker av interesse for hytteeierne.
Se referat fra hhv årsmøte og medlemsmøte under...

>> Referat årsmøte 2014 >> Referat fra medlemsmøte 21. juni 2014

19. august 2014


Årsmøte 2014

Årets årsmøte for Rømåsen Vel avholdes lørdag 21. juni 2014 kl. 16:00 på Sjusjøen Café (Natrudstilen).

Følgende agenda er satt:

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av ordstyrer
3. Valg av representanter til å signere protokollen
4. Årsberetning
5. Fremleggelse av regnskap og budsjett
6. Fastsettelse av kontingent for 2014
7. Innkomne forslag
8. Valg til styret
9. Medlemsmøte

Også i år vil vi avholde medlemsmøte i etterkant av årsmøte. Saker som ikke nødvendigvis passer inn under årsmøte, kan tas opp på medlemsmøte. Se for øvrig vedlagte agenda.

På medlemsmøte vil blant annet Ringsaker Almenning ved Mathias Neraasen orientere om pågående og fremtidige aktiviteter og planer i vårt nærområde.

Saker som ellers ønskes behandlet på årsmøtet sendes skriftlig eller på e-post innen 7. juni 2014 til:

Styreleder Jan Arne Gjerland, Hestehaugen 12, 1338 Sandvika
(eller epost: gjarne@online.no).

Forslag til kandidater til styret meldes til valgkomiteen innen 10. juni: Tor Helge Johnsen tlf 33 04 14 06 eller Marit Gran tlf. 91 87 46 43.

Etter årsmøtet vil det bli selskapelig samvær med muligheter for middag fra Lucky Mat for kr. 275,- pro pers inkludert en runde med drikkevarer. Det oppgitte kuvertprisen den enkelte betaler er subsidiert av Velet. Bindende påmelding sendes innen 7. juni til:

Nestleder Knut Erik Gran, tlf. 928 22 046
(eller epost ke-gran@online.no).

Vel møtt! Vi ser frem til et godt årsmøte og en hyggelig kveld

>> Årsberetning 2013
>> Innkalling årsmøte 2014
>> Agenda årsmøte 2014

10. juni 2014


Påskeskirennet 2014

På påskeaften, lørdag 19. april, arrangeres det tradisjonelle påskeskirennet på Sjusjøen skistadion,Natrudstilen.

Rennet starter kl. 12.00. Påmelding senest langfredag på lister som legges ut i Infosenteret, Rømåsbommen og kafeteriaen. Se for øvrig etter utplasserte informasjonsplakater.

Også i år vil det bli muligheter for skiskyting for de over 10 år! Velkommen!

>> Se bilder fra tidligere renn

13. april 2014


Årsmøte i Sjusjøen og Omegn Skiforening (SOS)

Åpent årsmøte for SOS arrangeres

Skjærtorsdag 17. april

Midtfjellkoia ved Birkebeinerløypa

Medlemmer i foreningen inviteres til åpent årsmøte ute, ved Midtfjellkoia i Ringsakerfjellet. Alle hytteeiere ellers i området inviteres også til møtet.

Dagsorden:

1. Årsmelding og regnskap for 2013

2. Planer for 2014

3. Innspill og spørsmål fra medlemmene til styringsgruppa. Ordet er fritt.

Vel møtt! Nes Røde Kors Hjelpekorps har Midtfjellkoia åpen for servering. Det tas værforbehold, hvis møtet må avlyses varsles dette på www.sjusjoen.com

13. april 2014


Lørdag 12. april arrangeres SNØROCK i Natrudstilen

Påskemoro for hele familien! Her blir det fart og spenning, handletelt, grilling, påskequiz og du og en vinterkjendis side om side!

Program:

Kl. 10:00Påmelding åpner
Kl. 11:30Åpningsseremoni
Kl. 12.00Prologer (Kl 12.00: 13-16 år, 12.20: junior/senior, 12.50 kjendisklassen, 13.00 turklassen)
Kl. 13:30Bamseklasse 0-12 år. NB! Gratis, bare møt til start!
Kl. 14:00Semifinaler (Kl 14.00: 13-16 år, 14.30: junior/senior, 15.00: kjendiser, 15.10: turklassen)
Kl. 15:45Barneløp 8-12 år
Kl. 16:15Finaler (Kl 16.15: 13-16 år, 16.30 junior/senior, 16.45: kjendiser, 17.00: turklassen)
Kl. 17:15Verdensrekordforsøk
Kl. 17:30SUPERFINALE De to beste fra Junior-Senior/Kjendis og Tur klassen møtes. Premieutdeling umiddelbart etter Superfinalen
Kl. 18:00Åpen Pub og myldring
Kl. 20:00Bankett

I bamseløpet er alle barn velkommen til å ta med seg kosebamsen sin på en liten skitur. Her er det fellesstart og premier ved målgang☺
Alle snørekjørerklassene konkurrerer over 1,2 km. Det er Emitbrikker i prologen
De 25 beste går videre til Semifinaler, der man starter 5 om gangen- målfoto avgjør og de 2 beste går videre til finaler
Til slutt møtes de 2 beste i fra hver finale til en SUPERFINALE!

VELKOMMEN!

11. april 2014


Kommuneplanens arealdel for Ringsaker kommune -
offentlig ettersyn og utvidet høringsfrist

Til grunneierne og hytteeierne i Ringsakerfjellet

Sist lørdag arrangerte Ringsaker kommune og grunneierne åpen dag om kommuneplanens arealdel på Sjusjøen. Et 30-talls interessenter møtte opp. Tatt i betraktning at det er ca 5500 hytter i Ringsakerfjellet, så var ikke oppmøtet særlig stort. Det ble kommentert fra mange av de frammøtte at de savnet informasjon om kommuneplanen og om møtet.

Kommuneplanens arealdel ble lagt ut til offentlig ettersyn 1.desember med frist 1. februar 2014 for å avgi uttalelse. Alle grunneiere i Ringsakerfjellet, velforeningene og enkeltpersoner som har kommet med innspill i planprosessen, ble tilskrevet. I tillegg er planen annonsert på kommunens hjemmeside.

Kommunen ser at det er utfordrende å nå den enkelte hytteeier og ber derfor grunneierne og velforeningen om spre budskapet via de kanaler dere har tilgjengelig (internettsider, medlemsblad, medlemslister, epost mv.). Som en følge av dette vil det derfor være behov for å utvide høringsfristen noe.

Alle dokumenter finnes på: http://www.ringsaker.kommune.no/paagaaende-revisjon-kommuneplanens-arealdel.202350.no.html

Eventuell uttalelse sendes skriftlig til postmottak@ringsaker.kommune.no eller til Ringsaker kommune, Postboks 13, 2381 Brumunddal

Fristen for uttalelse utsettes til 18.februar 2014.

Hilsen Anne Gunn Kittelsrud (plansjef) og Sigrid Johanne Langsjøvold (planrådgiver)
Ringsaker kommune, Tlf 62 33 50 00, e-post: postmottak@ringsaker.kommune.no

25. november 2013


Referat - Årsmøte 2013

Lørdag 15. juni ble det avholdt årsmøte for Rømåsen Vel på Sjusjøen Kafé, Natrudstilen.
Se referat, samt årsberetning for 2012 under!

>> Referat årsmøte 2013 >> Årsberetning 2012

25. november 2013


Nytt styre valgt i Rømåsen Vel

Årsmøtet i juni valgte nye styremedlemer og vararepresentanter for Velet.
Se nye bidragsytere på kontakt siden

25. november 2013


Årsmøte 2013

Årets årsmøte for Rømåsen Vel avholdes lørdag 15. juni 2013 k1. 16:00 på Sjusjøen Café (Natrudstilen).

På årsmøtet vil vi gjennomgå årsberetning, regnskap og budsjettforslag, samt orientere om aktiviteter i 2012.

Også i år vil vi avholde medlemsmøte i etterkant av årsmøte. Saker som ikke nødvendigvis passer inn under årsmøte, kan tas opp på medlemsmøte. Se for øvrig vedlagte agenda.

På medlemsmøte vil blant annet Ringsaker Almenning ved Mathias Neraasen orientere om pågående og fremtidige aktiviteter og planer i vårt nærområde.

Saker som ellers ønskes behandlet på årsmøtet sendes skriftlig eller på e-post innen 7. juni 2013 til:

Styreleder Jan Arne Gjerland, Hestehaugen 12, 1338 Sandvika
(eller epost: gjarne@online.no).

Forslag til kandidater til styret meldes til valgkomiteen innen 7. juni: Tor Helge Johnsen tlf 33 04 14 06 eller Marit Gran tlf. 91 87 46 43.

Etter årsmøtet vil det bli selskapelig samvær med muligheter for middag fra Lucky Mat for kr.275,- pro pers inkludert en runde med drikkevarer. Det oppgitte kuvertprisen den enkelte betaler er subsidiert av Vellet. Bindende påmelding sendes innen 7.juni til:

Sekretær Anne Marit Flugstad, tlf. 900 88 900
(eller epost ambflugstad@gmail.com).

Vel møtt! Vi ser frem til et godt årsmøte og en hyggelig kveld

>> Årsberetning 2012
>> Innkalling årsmøte 2013
>> Agenda årsmøte 2013

23. mai 2013


Påskeskirennet 2013

På selveste påskeaften, lørdag 30. mars, arrangeres det tradisjonelle påskeskirennet på Sjusjøen skistadion,Natrudstilen.

Rennet starter kl. 12.00. Påmelding senest langfredag på lister som legges ut i Infosenteret, Rømåsbommen og kafeteriaen. Se for øvrig etter utplasserte informasjonsplakater.

Også i år vil det bli muligheter for skiskyting for de over 10 år! Velkommen!

>> Se bilder fra fjorårets renn

20. mars 2013


Referat - Årsmøte 2012

Lørdag 16. juni ble det avholdt årsmøte for Rømåsen Vel på Fjellheimen Kafé. I tillegg til de faste agendapostene, ble en rekke innkomne forslag behandlet.

Se referatet under!

>> Referat årsmøte 2012

17. oktober 2012


Eftastjernet

Mange av medlemmene har etterlyst info om Eftastjernet. Velet har vært med og støttet opprusting av denne flotte plassen nede ved Sjusjøen Skisenter, Natrudstilen.

Det tidligere omtalte badeplass-prosjektet på Sjusjøen viste seg å bli vanskelig å gjennomføre fordi Ringsaker kommune ikke ønsket et så stort naturinngrep i området. Styret ønsket imidlertid sterkt å få nyttiggjort oss den økonomiske støtten vi hadde fått bevilget fra Sparebankstiftelsen og med god støtte fra grunneier Ringsaker Almenning fikk man flyttet prosjektet til vårt nærområde ved Eftastjernet. Det har nå blitt opparbeidet et flott rekreasjonsområde på nordsiden av Eftastjernet med overbygde paviljonger med grillpanner der barn og voksne kan grille og kose seg. I tillegg er det lagt ut en solid flytebrygge som til sommeren kan benyttes som badeplass når tjernet har fått den tilfredsstillende dybden.

Det kjøpt inn totalt 6 bord, 6 bålpanner og 2 lysthus og vi har fått god hjelp fra Ringsaker almenning til å transportere dette til Eftastjernet.

>> Se flere bilder fra Eftastjernet

25. juni 2012


Årsmøte 2012

Årets årsmøte for Rømåsen Vel avholdes lørdag 16. juni 2012 k1. 16:30 på Fjellheimen café på Sjusjøen.

På årsmøtet vil vi gjennomgå årsberetning, regnskap og budsjettforslag, samt orientere om aktiviteter i 2011.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes skriftlig som brev eller på e-post til styreleder Jan Arne Gjerland Hestehaugen 12 1338 Sandvika, (epost: gjarne@online.no) innen 1. juni 2012.

Forslag til kandidater til styret meldes til valgkomiteen innen 1. juni: Tor Helge Johnsen tlf 33 04 14 06 eller Marit Gran tlf. 91 87 46 43.

Når det formelle årsmøtet er avsluttet vil vi avholde medlemsmøte. Etter årsmøtet og medlemsmøtet vil det bli selskapelig samvær med muligheter for middag fra Lucky Mat for bare kr 250,- pr pers inkludert en runde med drikkevarer.

Bindende påmelding sendes innen 1.juni til sekretær Anne Marit Flugstad, tlf. 900 88 900, epost ambflugstad@gmail.com.

>> Årsberetning 2011
>> Innkalling årsmøte 2012
>> Agenda årsmøte 2012

13. mai 2012


Vellykket påskeskirenn!

Velet - i samarbeid med Ringsaker Allmenning - arrangerte påskeskirenn på påskeaften i år også! Som i fjor ble skirennet avholdt på Sjusjøen Skisenter, Natrudstilen. Nesten 170 ivrige barn var i sving! Nyheten i år var at de største barna fikk muligheten til å prøve skiskytterarenaen. Takk for en super innsats fra alle barna!

Se flere bilder fra fotograf Mads Andreassen - han kan kontaktes for originaler!

>> Se flere bilder fra påskerennet 2012

9. april 2012


Ny skiløype opp til Brannhytta!

Det er laget en ny skiløype som går fra hyttefelt 1200 og opp til Brannhytta. Dette er en kjempefin, åpen og “snill” skiløype som gjør det enklere å komme seg opp til toppen av slalåmanlegget - og til Arnfinns nystekte boller og vafler – både for store og små! Løypa er 2,9 km. lang og går på østsiden av slalåmanlegget. Vi har møtt en del blide skiløpere i den nye løypa som helt klart har satt pris på å få en alternativ rute opp til toppen av Natrudstilen. Løypa anbefales på det varmeste for de som ikke allerede har prøvd den! Løypa vises også på www.skisporet.no.

>> skisporet.no

18. mars 2012


INFORMASJONSMØTE - Utviklingen i Ringsakerfjellet

Lørdag 24. mars kl 10:30 arrangerer Ringsaker Kommune informasjonsmøte på Rustad Fjellstue (og på Hygga samme dag kl. 14:30).
Dagsorden:
- Hyttebrukerundersøkelsen 2011
- Revisjon av kommuneplanen: a) presentasjon fra kommunen b)innspill fra grunneierne
- Status for vann- og avløp
- Status for konkrete prosjekter inkl. Sjusjøenprosjektet
- Studentoppgave v/Høgskolen i Lillehammer
Se vedlagte invitasjon.

>> Invitasjon informasjonsmøte 24.03.2012.pdf

6. mars 2012


Referat fra fellesmøte mellom velforeningene i Sjusjøområdet med omegn

Fellesmøte for Ljøsheim og omegn Vel, Elgåsen, Kuåsen og Aksjøen Velforening, Rømåsen Vel og Sjusjøen Vel ble avholdt på Fjellheimen søndag 4. desember 2011.
Se vedlagte referat.

>> Referat Fellesmøte Velforeningene 4.12.2011.pdf

4. januar 2012


Rabattavtale for velets medlemmer hos Gausdal Landhandleri

Det er nå inngått avtale om rabatt for velets medlemmer hos Gausdal Landhandleri også.

>> Medlemsfordeler

4. januar 2012


Referat fra årsmøtet 2011

Årsmøte i Rømåsen Vel ble avholdt på Fjellheimen Kafé lørdag 4. juni 2011 kl 1630.
Se vedlagte referat.

>> Referat fra årsmøte i Rømåsen Vel 2011.pdf

17. oktober 2011


Åpent møte på Rustad Hotell og Fjellstue søndag 2. oktober kl. 13.00 - Sjusjøen & Omegn Skiforening

Søndag 2. oktober kl. 13:00 blir det åpent møte i Sjusjøen og Omegn Skiforening.
Agenda:
1. Info om antall medlemmer
2. Prosjekter som SOS støtter i 2011
3. Økonomi løypekjøring
4. Orientering fra Birkebeinerrennet om arrangementet
5. Innspill fra medlemmene i SOS

Birkebeinerrennet sponser to plasser, som blir trukket blandt de oppmøtte medlemmene.

>> Mer info                                            

26. september 2011


Informasjonsmøte om utviklingen i området Sjusjøen - Ljøsheim

Lørdag 4.juni 2011 kl. 10 - 12.00 holdes det informasjonsmøte på Sjusjøen Fjellkirke.
Arrangør er Ringsaker kommune i samarbeid med grunneierne (samme møte holdes også på Hygga kl 15-17:00).
Temaer for møtet er bl.a. kommunedelplan for området, "utvikling av Sjusjøen" og presentasjon av hyttebrukerundersøkelsen. Se vedlegg for agenda.

>> Informasjonsmøte 4. juni 2011.pdf

31. mai 2011


Innkalling til årsmøte for Rømåsen Vel

Lørdag 4.juni 2011 kl. 16.30 avholdes velets årsmøte 2010 på Fjellheimen Kafé, Sjusjøen. I tillegg til de vanlige sakene blir det informasjon om bl.a. Sjusjøen og Omegn Skiforening, samt fremtidige byggeplaner for Rømåsen området.
Tre av styrets faste medlemmer, samt alle vararepresentantene er på valg i 2011. Derfor ber vi om at forslag til nye kandidater sendes valgkomiteen innen 20.mai 2011.
Medlemmer som ønsker å få saker behandlet på årsmøtet kan melde disse skriftlig til styrets leder innen 20. mai.
Etter årsmøte vil det bli selskapelig samvær med muligheter for middag fra Lucky Mat. Bindene påmelding innen 20. mai til Anne Marit Flugstad.
Se detaljert innkalling og årsberetning under. Vel møtt!

>> Innkalling årsmøte 2010.pdf   >> Årsberetning 2010.pdf

Oppdatert 15. mai 2011


Bilder fra påskerennet 2011!

På tross av sen påske og stor snøsmelting, ble påskerennet likevel avviklet tradisjonen tro! Forholdene oppe på Rømåssetra var ikke egnet for skiløping, så rennet ble lagt til langrennsarenaen. Se bilder fra arrangementet.

>> Bilder fra påskerennet 2011

17. mai 2011


Benstigen overtar for småsamler

Feilsortering og plassmangel gjør at småsamleren for hytteavfall ved butikken på Sjusjøen blir fjernet. På Benstigen får du imidlertid fortsatt sortert avfallet ditt. Les mer i info folderen fra Hias:

>> Info Hias.pdf

21. mars 2011


Bli med og skaff gode inntekter til velet!

Hittil har Grasrotandelen samlet inn kr 3 897,- til Rømåsen Vel. Og det uten at noen har leet på en finger! Vel, nesten da - det du må gjøre for å bidra du også, er å registrere Rømåsen Vel som din Grasrotmottaker hos Norsk Tipping. Da vil 5% av alt du spiller for automatisk bli tildelt velet.
Enklere kan det ikke bli å bidra til fellesskapet! Les mer om hvordan du registrerer din Grasrotmottaker:

>> grasrotandelen.no             

17. januar 2011


Julehilsen fra styret i Rømåsen Vel

Året 2010 går mot slutten og med det et aktivt og begivenhetsrikt år for oss i styret. For at våre medlemmer skal få et innblikk i hva som har foregått siden årsmøte i april, har styret valgt å benytte vår tilmålte plass i Sjusjøposten til en kort statusrapportering.
Les mer av hilsenen fra styret her:

>> Julehilsen 2010.pdf

24. desember 2010


Referat fra årsmøtet 2010

Årsmøte i Rømåsen Vel ble avholdt på Sjusjøen Cafe lørdag 17. april 2010 kl 1630.
Se vedlagte referat.

>> Referat fra årsmøte i Rømåsen Vel 2010.pdf

5. mai 2010


Påskeskirenn 2010

Tradisjonen tro ble påskeskirennet avviklet påskeaften på Rømåssetra i regi av Rømåsen vel. Det var oppholdsvær og med litt velvillighet kan vi si at vi kunne "skimte sola".

I år var det ca. 200 deltagere inndelt i tre klasser fra 3 til 13 år. Mange ivrige skiløpere som gjorde en iherdig innsats med familien som engasjert støttemannskap. Det var flere populære premier til alle ved innkomsten.

Klikk for å se bilder fra skirennet

5. mai 2010


Nye websider for Rømåsen Vel

Vi lanserer nye websider for Rømåsen Vel. Nå skal vi bli flinkere til å holde sidene oppdatert! Følg med... og send oss gjerne tilbakemeldinger.


Samarbeid med Sjusjøposten

Vi i Rømåsen Vel har ikke hatt noen egen medlemsavis slik de andre velforeningene har hatt. Derfor har styret i RV takket ja til invitasjonen fra Sjusjøen Vel om å få benytte Sjusjøposten som medlemsavis også for våre medlemmer. Se lenke til artikkel i siste utgave av avisa....

>> Artikkel Sjusjøposten.pdf


Liv på setra 2009

Nok en gang ble det arrangert "Liv på setra" på Rømåssetra. Masse folk møtte opp og fikk en leksjon i alt fra matlaging til taktekking. Dyra ble også flittig besøkt av de små...


Referat fra årsmøtet 2008

Årsmøtet for Rømåsen Vel ble avholdt på Sjusjøen Cafe lørdag 4. oktober 2008 kl 1630. Se vedlagte referat.

>> Referat fra Årsmøte i Rømåsen vel 2008.pdf


Ny avtale for medlemmer

Rømåsen Vel har nå forhandlet seg frem til en ny avtale med Byggmakker. Se under menyen "Medlem" for mer info.