funksjonsbilde

Bli medlem i Rømsåen Vel

Vi trenger flere medlemmer i Rømåsen Vel. Kort sagt er alle som har festetomt eller har kjøpt tomt fra Ringsaker Almenning innen velforeningsområdet til Rømåsen Vel. Gå inn på siden "Bli medlem i Rømåsen Vel" for å lese mer om arbeidet velforeningen gjør på vegne av deg som hytteeier på Rømåsen og i Natrustilen. Som medlemmer tar vi et felles ansvar for utvikling av området og infrastrukturen i Ringsaker Almenning sitt hytteområde.

Meninger om bruk av skiløyper

Vi er mange brukere av skiløyper, stier og fjellet forøvrig. Det er vanskelig for styret i Rømåsen Vel å lage regler for almen ferdsel og bruk av naturen. Det må være en forutsetning at alle tar hensyn til hverandre. Skiløyper, stier, klopper, bålpanner, paviljonger og ljørkoier brukes til den bruk de er beregnet på. De etterlates slik man ønsker å finne de selv. Styret oppfordrer de som har meninger om bruk av fellesområder og fjellet, til å lage innlegg om dette på Facebook - Rømåsen Vel. Søk opp siden og legg inn dine meninger og eventuelt bilder. På denne måten kan dere som medlemmer diskutere dette sammen.

Rømåsen Vel med ny web side

Web siden er fortsatt under utvikling og vil foreligge i ny drakt i løpet av uke 9/2015. Nytt innhold kommer fortløpende. Kom gjerne med forslag til innhold og temaer som ønskes inkludert på siden. Primært blir det fokus på en side hvor det er lett å melde seg som medlem og hvor medlemmer kan orientere seg om Rømåsen Vel sitt arbeid.

Høyspent kortslutning ved gravearbeider langs Sjusjøvegen

I uke 7/2015 skjedde det et uhell ved gravearbeider langs Sjusjøvegen. Dette resulterte i kortslutning i høyspent linjen som forsyner store deler av fjellet. Enkelte hytter har fått skadet inntaksboks eller sikringsskap. Sjekk det elektriske anlegget neste gang du er på hytta. Se etter sot eller tydelige tegn på varmegang rundt inntak og sikringsskap.

Skriv til Rømåsen VEL

Send saker eller bilder du har som du mener egner seg for web siden til Rømåsen VEL. Det er veldig bra om medlemmene bidrar med innhold til web siden for velforeningen. Det vil gjøre siden mer relevant for medlemmene. Send det du har på hjertet til: postmaster@romasenvel.no . 

Barneskirenn i påsken

Det tradisjonsrike barneskirennet vil også i år bli arrangert påskeaften, dvs lørdag 4 april 2015. Arrangementet blir i år som i fjor arrangert på Sjusjøen skisenter Natrustilen. Ringsaker Almenning sørger for flotte nykjørte skiløyper og gir oss tilgang til et skianlegg i verdensklasse. Også i år blir det mulighet for skiskyting for de eldste barna.

HUSK: Påmelding innen kl 14:00 Langfredag 3 april 1015. Påmelding kan gjøres via utplasserte påmeldingslister i Infosenteret, ved Øvre Rømåsbommen og i Natrustilen kafe. Deltagelse koster kr 50 per barn. Alle får medalje og premie ved målgang.

På påskeaften er det opprop (utdeling av startnummer) fra klokken 12:00, start skirenn klokken 13:00. Vi håper også i år på pent vær.

Støtt Sjusjøen og omegn skiforening (SOS)

Som hytteeier på Rømåsen føler jeg meg veldig privilegert over de skiløypene som er i området Sjusjøen. Dette arbeidet er krevende og utføres på utmerket måte. Nytt av året er bredere traseer enkelte steder. Vi blir flere hytteeiere og for å sikre oss den optimale opplevelsen i skisporet gjøres det stadig forbedringer av traseer.

Bli med å støtt opp om dette arbeidet!

Et medlemskap i SOS koster kr 800 per hytte/ familie og kr 500 for enkeltmedlem. Medlemskapet gir også medlemsfordeler, les mer på www.sjusjoen.com .

Formålet med Sjusjøen og omegn skiforening er:

Skaffe til veie finansiering for drift, utvikling og vedlikehold av sti- og løypenettet i RingsakerFjellet

Initiativtakerne forsøker med dette en ny giv for å organisere og sikre finansieringen av sti- og løypenettet i Ringsaker. Vi kaller initiativet en skiforening der en styringsgruppe bestående av initiativtakerne styrer tiltak og drift. Arbeidsform og forholdet til medlemmene vil måtte utvikles etter hvert. Vi håper man med Sjusjøen og Omegn Skiforening vil kunne oppnå høyere inntekter til sti- og løypenetter fra alle som har glede og nytte av dette. Gjennom denne organiseringen vil man da kunne oppnå økt fokus på sti- og løypearbeidet, og en bedre kvalitet for alle brukere.